Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Historie sboru
dobrovolných hasičů Vigantice     

   

                                 znak

Obec Vigantice najdete na úpatí severních vrcholků Vsetínské Hornatiny. Leží  3,8 km jihovýchodním směrem od města Rožnov pod Radhoštěm v nadmořské výšce 482 m. Obec je postavena kolem silnice vedoucí z Rožnova do obce Hutisko-Solanec a dále do Velkých Karlovic. Katastr obce zaujímá rozlohu 764 ha.
Název obce Vigantice je odvozen od osobního jména Wiegand. První zmínka o obci pochází z roku 1411 z listiny Lacka z Kravař, kterou se vzdal práva odúmrtí ve prospěch této a jiných osad. V ní se uvádí již jako samostatná obec, která má s Rožnovem tytéž majetníky.

Koncem 19.století občané Vigantice cítili potřebu účinněji bojovat s ohněm a dalšími přírodními živly. V této době byl v této oblasti zřízen jen sbor dobrovolných hasičů v Rožnově, což bylo hodně vzdáleno k tehdejším  technickým možnostem techniky. Proto se občané Vigantic rozhodli založit sbor dobrovolných hasičů. Sbor byl založen v roce 1900, patří mezi nejstarší sbory dobrovolných hasičů v okrese Vsetín. Stanovy SDH Vigantice byly schválený zemským úřadem v Brně dne 29.3.1899  č.výr. 11358.  Rok na to 5.května 1900 vstoupili do hasičského bratrstva jeho první členové. Zvolen byl  první výbor v tom to složení: Michal Slovák č.p 69 předsedou  Michal Hulena č.p. 50 velitelem Albert Paško č.p.8  jednatelem  a místovelitelem František Slovák č.p.26,  pokladníkem  Josef Orság  č.p. 18 a Josef Baroš č.p.52 revizory účtu Jan Slovák a Jan Baroš členy výboru.

zbrojnice

Za 123 let existence a práce SDH ve Viganticích se ve sboru vystřídalo mnoho obětavých hasičů a funkcionářů. Jejich nezištná pomoc v řadách sboru je zapsaná do paměti občanů i historie obce .Byly to nejen úkoly na úseku preventivně výchovné a kontrolní činnosti, připravenosti hasební techniky a výjezdové jednotky, byla to také práce s mládeží.  SDH po celou dobu své existence podílel a i nadále podílí na společenském, kulturním a sportovním životě obce i mimo ní.  Činnost sboru je velmi pestrá. Od pořádání hasičských plesů, dětských maškarních plesů, stavění a kácení máje, pořádání dětských dnů, pochodu kolem Vigantic,  zajišťování pořadatelské služby na různých kulturních a společenských akcích v obci i mimo ni.  Organizování sportovních akcí formou hasičských soutěží  jak pro mladé hasiče tak i pro dospělé. Pořádáním tradičního nohejbalového turnaje Hovaria cup. Jednoznačnou prioritou je stále naplnění motta „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.

Od oslav 100. let založení Sboru, které nepřímo nastartovaly změny k lepšímu v našem sboru a to jak v oblasti výchovy nových členů, kulturní, sportovní, ale hlavně v oblasti, pro kterou jsme hlavně předurčeni - ochraně životů a majetku před požáry a živelnými pohromami. K dnešnímu dni má sbor celkem 145 členů z toho 25 MH.  Na počátku druhého století činnosti SDH, měl  sbor  generační problém, kdy mezi tehdejšími aktivními členy  SDH a další nastupující generací bylo propastných 20 až 25 let a bylo nutno tuto situaci řešit. Jedinou cestou bylo začít práci s mladými hasiči. A tak je pochopitelné, že jako bezesporu největší úspěch za uplynulých 14 let  21. století lze považovat činnost mladých hasičů, která se po dlouhých letech půstu obnovila právě v tomto období. Na začátku neměli žádné vybavení, oblečení, ani místo, kde by se dalo cvičit. Dnes můžeme říci, že jsou svým vybavením i výsledky  na špičce v okrese. Dalším velkým úspěchem je obnovení činnosti družstva žen, které  aktivně zahájilo svoji činnost v roce 2005 a jejich výsledky nejlépe reprezentují sbor v oblasti požárního sportu v současnosti. V současné době reprezentují sbor celkem pět družstev, z toho jsou dvě družstva MH a dvě družstva žen a jedno družstvo mužů nad 35 let.

Za dobu činnosti sboru působilo v jeho řadách mnoho členů. Mezi nejvýznamnější osobnosti v historii sboru mimo již zmíněné zakladatele sboru patří bezesporu tito členové, kteří se natrvalo zapsali do historie sboru.

Starosta
 
Karel Adamec č.p. 87, 1961 – 1969 zásluha při stavbě nové zbrojnice
Jaroslav Novotný č.p. 161, velitel 1973 – 1984, 1994 – 2003 starosta, dlouholetý člen výboru, nyní náměstek okrsku č.3
Petr Klust č.p. 163, 2000 – 2003 vedoucí MH, 2003 – 2014 starosta, 2015 – dosud náměstek starosty
Romana Grigorescu  2014-2015, starosta
Dušan Pokorný  2015-2021, starosta
Milan Baron Petružela 2021 – dosud starosta
 
Velitel
 
Leopold Mikunda č.p.222,  1985 – 2003
Ladislav Mizera č.p.122, 2004-2009
Radek Fojtášek č.p. 250, 2010 - dosud
 
Jednatel
 
Michal Vičan č.p 195 1960 – 1996, dlouholetý funkcionář OV SDH Vsetín, jeden z nejaktivnějších funkcionářů sboru
Milan Černobila č.p. 201 1997 - 2004
 
Pokladník
 
František Slovák č.p.26,  1900 – 1925
Vlatislav Podbřecký č.p. 167, 1996 – 2010, dlouholetý člen výboru
Hanka Fojtášková č.p. 1, 2009 - dosud
 
Vedoucí kolektivu MH
 
Romana Grigorescu 2009 - 2014
Zuzana Bělíková č.p. 223, 2015 - 2018
Vit Podbřecký č.p. 167, 2019 - dosud
 
Další významní členové SDH
 
Stanislav Šturala č.p. 191, starosta SDH 1970 – 1973, pokladník 1983 – 1988, dlouholetý člen výboru
Radko Válek č.p. 64, dlouholetý člen výboru, náměstek starosty 2000 – 2003, výchova mladých hasičů
 

Historické mezníky SDH Vigantice

 • 29.března 1899 byly schváleny stanovy SDH Vigantice Zemským úřadem v Brně
 • 5. května 1900 vstoupilo do sboru jeho prvních 24 členů. Prvním starostou byl bratr Michal Slovák, prvním velitelem bratr Michal Hulena
 • 17.srpna 1901 proběhlo svěcení nové stříkačky a zároveň proběhlo předání nové zbrojnice do užívání a i když tehdy počasí nepřálo, sešlo se na tuto slávu přes 3 000 návštěvníků z širokého okolí
 • počátky činnosti sboru byly spjaty s různými církevními obřady a akcemi jako byly například Stráž v božím hrobě, účast při vítání pana biskupa v naší obci dne 23. června 1909, účast na misiích na Dolní Bečvě, na primicích na Hutisku a podobně
 • v roce 1934 byla zakoupena dvoukolová závěsní stříkačka
 • v roce 1934 vstoupily do SDH první ženy
 • v roce 1938 vstoupily do výboru SDH první ženy a to sestra Františka Bělůnková a sestra Božena Vašutková
 • v roce 1950 bylo zakoupeno starší osobní auto pro rychlejší přepravu členů obsluhy
 • v roce 1960 byl osobní automobil nahrazen starší tatrou 805, která sloužila až do roku 1975
 • v roce 1964 byla zakoupena druhá motorová stříkačka DS-16 a na zbrojnici byla přistavena věž na sušení hadic
 • v roce 1967 se dočkali hasiči nové zbrojnice za přispění OSH Vsetín částkou 70.000,-Kč na výstavbu nové zbrojnice. Tehdejší vedení obce ve spolupráci s hasiči se rozhodlo pro výstavbu nového objektu hasičské zbrojnice a Místního národního výboru - stávající objekt Obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Hasiči  měli v tomto objektu k dispozici dvě garáže, byt pro strojníka v přízemí. První patro bylo vyčleněno pro tehdejší MNV.   
 • v roce 1968 byla postavena věž na sušení hadic  u nové zbrojnice
 • v osmdesátých letech byla zakoupena nová motorová stříkačka PPS-12, výsuvný dvoukolový žebřík  
  a  v neposlední řadě  legendární terénní automobil ARO-240, který připravil někdy  osádce až neuvěřitelné okamžiky
 • v roce 2000 bylo zakoupeno starší vozidlo OPEL CAMPO   
 • v roce 2009 byla jednotka zařazena mezi vybrané jednotky civilní obrany v okrese Vsetín
 • v roce 2009  po  37 letech se dobrovolní hasiči dočkali nového zásahového vozidla Nissan Navara 2,5dCi Double Cab XE. Celkové náklady spojené s nákupem vozidla činily:   834498,- Kč
  z toho hradila:Obec Vigantice  470454,- Kč, Zlínský kraj - dotace 300000,- Kč, SDH Vigantice   64044,- Kč
 • v roce 2009,  dne  21.8. v čase 9.41 je  poprvé v historii obce použit varovný systém vyrozumívání obyvatelstva a požární poplach byl  vyhlášen  dálkově z operačního střediska IZS ve Zlíně
 • v roce 2010  Sbor dobrovolných hasičů v tomto roce zakoupil  ze svých prostředků a příspěvků členů sboru vysokotlaké čerpadlo VHZ-RAPID II 23/50 umístěné na přívěsném vozíku zn. WIOLA  AN1 spolu se zásobníkem vody na 400 l. Tímto se zásadně mění dějiny sboru a výjezdové jednotky, protože je to poprvé, kdy výjezdová jednotka  má  k dispozici ihned vodu na první zásah. Celkové náklady na tento projekt činily 170.000,-Kč.
 • v roce 2010 v rámci oslav 110. let  oslav založení sboru byl vysvěcen nový prapor  SDH
 • v roce 2012 byla zakoupena z prostředků SDH nová požární  stříkačka na požární sport v hodnotě 165.000 Kč
 • v roce 2014 zakoupen z prostředků SDH za přispění Obce Vigantice přepravní automobil Ford Tranzit
 • V roce 2015 obsadili MH – mladší žáci 4. místo v okresní lize a starší žáci obsadili 6.místo v okresní lize
 • V roce 2015 se uskutečnil 1.ročník  TFA Vigantice
 • V roce 2016 dostala výjezdová jednotka nový dopravní automobil Ford Tranzit. Dotace MV GŘ HZS ČR 450 000 Kč a Zl. kraje byla ve výši 300 000 Kč a Obec Vigantice uvolnila částku 370 000 Kč. 
 • V roce 2016 obsadil Dušan Pokorný  5. místo v TFA Vsacká liga
 • Rok 2016 byl velmi úspěšný  na sportovním poli pro družstvo žen. Po dařilo se jim získat  3x 1. místo, 5x 2. místo a 4x 3. místo
 • V roce 2017 se stala Veronika Sklářová reprezentantkou ČR v kategorii mladších dorostenek. Na mistrovství republiky obsadila ve dvojboji a běhu na 100 m překážek 3. místo, které obsadila i celkově v hodnocení za rok 2017.
 • V roce 2017 zahájena rekonstrukce garáží a šaten, která byla dokončena v květnu 2018.
 • V roce 2017 byly zahájeny práce na rekonstrukci podkroví budovy hasičárny a obecního úřadu.  V nových prostorech vznikla nová klubovna  SDH. Na této výstavbě jsme se aktivně podíleli a odpracovali cca 650 brigádnických hodin.   
 • Z důvodu pandemie COVID neproběhly v roce 2020 oslavy 120. let založení sboru. Z téhož důvodu se neuskutečnila veřejná VVH. Byla zrušena Obvodová soutěž mužů a žen, která se měla uskutečnit ve Viganticích v rámci oslav.
 • V roce 2021 nákup čtyřkolky CFMOTO Gladiator X1000 EPS,  transportního vozíku FORESTER X2 a vybavení. Čtyřkolka s vozíkem financována převážně z rozpočtu obce. Investice obce ve výši 410 000 Kč. Celkové náklady se vyšplhaly na 577 000 Kč. Zbylé náklady pokryly štědré dary sponzorů sboru.