Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

valná hromada

----------------------------------------------------------------------------------------------

pochod

----------------------------------------------------------------------------------------------Anketa-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nejlepším pilařem mezi dobrovolnými hasiči je náš Velitel

Ve čtvrtek 23. Září se na hasičské stanici v Olomouci uskutečnil V. ročník  soutěže „Hanácké pilař 2021“. Profesionální a dobrovolní hasiči z celé České republiky poměřili svou šikovnost, sílu, rychlost a obratnost při práci s řetězovou motorovou pilou. Soutěžící bojovali ve dvou kategoriích a to dobrovolní a profesionální hasiči. Jejich zručnost se prověřovala ve čtyřech disciplínách, ve kterých se pod dohledem pečlivých rozhodčích měřil čas, hlídala se pečlivost a preciznost provedení a hodnotila se bezpečnost práce při práci s pilou, na kterou byl kladen velký důraz. Hasiči museli v první disciplíně vyměnit řetěz, na druhé disciplíně předvedli své schopnosti v kombinovaném řezu, na třetím stanovišti pak přesný řez a jako čtvrtá poslední disciplína bylo odvětvování. Nejlépe ze všech se  vedlo našemu veliteli  Radkovi, který se v kategorii dobrovolných hasičů umístil na 1.místě a celkově pak ze všech 24 přihlášených hasičů napříč ČR byl na pomyslném bramborovém místě.

 

Popis disciplín

Výměna řetězu

 Soutěžící po odstartování přistoupí ke stolu, uvolní pojistné matice, sundá řetěz, otočí lištu, na kterou následně nasadí řetěz a pojistné matice. Před ukončením soutěžní disciplíny ještě zkontroluje napnutí řetězu. Hodnocení: čas, upadnutí jakékoliv části pily na zem, napnutí řetězu a dodržování BOZP.

Kombinovaný řez

Jakmile dostane soutěžící pokyn ke startu od rozhodčího uchopí motorovou pilu a přistoupí ke kmeni. Následně vede řez odspodu a zakončí ho v polovině kmene, vyjme pilu z řezu a pokračuje řezem shora dokud kotouč nespadne na zem. Dále provede odříznutí druhého kotouče v obráceném pořadí. Disciplína končí v okamžiku, kdy se druhý kotouč po odříznutí dotkne země. Kotouč musí splňovat minimální šířku 3cm a maximální 6cm. Hodnocení: čas, dodržení postupu řezů, dodržení rozměru uříznutého kotouče, měření odchylky setkání řezů, protnutí řezů  ve vyznačené části v půlce kmene a dodržování BOZP.

Přesný řez

U disciplíny přesný řez si soutěžící si může vybrat, z jaké strany bude startovat. Kmen leží na podložce a je do spodní 1/3 obsypán pilinami a před čelem je umístěna překážka. Jakmile dá rozhodčí pokyn ke startu, uchopí soutěžící motorovou pilu přistoupí ke kmeni a úkolem je v co nejkratším čase odříznout kotouč silný min 3cm a max 6cm, přitom se vyvarovat poškození podkladové desky řetězem motorové pily a dodržet kolmost řezu. Disciplína je ukončena tehdy, když soutěžící položí motorovou pilu na zem vedle kmene. Hodnocení: čas, tloušťka kotouče, odchylka od 90°úhlu horizontálně a vertikálně, síla nedořezu, poškození podložky a dodržování BOZP.

Odvětvování

Soutěžící musí odvětvit kmen co možná nejrychleji, aniž by zanechal suk vyšší než 5 mm nebo zařízl do kmene hlouběji než 5 mm. Zároveň musí dodržet pravidla bezpečnosti práce s motorovou pilou.

Soutěžící vstupuje do soutěžního prostoru a  na pokyn rozhodčího nastartuje motorovou pilu a položí na startovní čáru. Rozhodčí dá pokyn k zahájení disciplíny.

Čas je měřen od okamžiku, kdy dá rozhodčí pokyn ke startu a jeho měření končí v okamžiku, jakmile odřeže všechny větve a položí zabrzděnou pilu za cílovou čáru. Poté soutěžící zastaví motorovou pilu a vyčká dalších pokynů rozhodčího. Hodnocení: čas, výška suku, hloubka zářezu do kmene, nadměrné poškození kmene, dodržování BOZP.

Účastníci soutěže musí být příslušníci HZS ČR nebo členové jednotky SDH obce, kteří absolvovali specializační kurz pro obsluhu motorových pil v jednotce PO dle pokynu GŘ HZS ČR č. 11/2014 a také pravidelnou odbornou přípravu dle čl. 3 odst. 3.

soutěž

vyhlášenívyhlášení

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Za JSDH Vigantice vyjadřujeme upřímnou soustrast.

"Uctění památky dvou zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Koryčany při výbuchu rodinného domu proběhne dne 19.žáří 2021 od 12:00 hod. do 12:01 minutou ticha"

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Hovaria Cup 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ukončení prázdnin pro děti 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------