Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

JSDH Vigantice

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vigantice je zásahová složka sboru,kterou dle zákona o požární ochraně zřizuje obec k provádění záchraných prací při požárech,živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Naše jednotka je zařazena do plánu plošného pokrytí Zlínského kraje jako jednotka JPO V., vyhlášení požárního poplachu a následné svolání členů se provádí sirénou kterou je možno spustit dálkově z krajského operačního střediska ve zlíně (KOPIS),a také stručnou SMS zprávou na mobilní telefon každého člena.Jednotka v současné době funguje ve 14-ti členém složení,1 velitel jednotky,2 velitelé družstev,5 strojníků a  6 hasičů. 

Rozdíl mezi JSDH a SDH

Drtivá většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDHO a SDH vůbec neví, nebo nepostřehnou dostatečný rozdíl.  Ne jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto "dělení" ví,  ale ne vždy přesně chápou v čem přesně tento rozdíl vězí. Sbor dobrovolných hasičů Vigantice   JSDHO VIGANTICE JPO V.
                                Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  - je zřizována obcí 
                                         (viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně                                              ve znění pozdějších předpisů).

                                          vlastními laickými slovy - Jednotka požární ochrany jejíž členové se účastní                                                        zásahů, podrobují se každoročně speciálním školení, a jsou podrobeni                                                                  lékařským prohlídkám.

 

Sbor dobrovolných hasičů  - je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany 
(viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.)

vlastními laickými slovy - Sdružení pracující s mládeží, pořádající kulturní                                                                                                         a společenské akce, hasičské závody a mnohé další ...

 

Spolupráce SDH a JSDHO

Ve většině případů probíhá mezi těmito subjekty tak těsná spolupráce, že oba spojuje v jeden celek. Většina členů SDH je zároveň zařazena i v JSDHO. Ve většině případů je sídlo obou subjektů totožné (Zbrojnice). Nutno poznamenat že členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím v  subjektu druhém.

 

JSDHO - dělení na JPO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany, která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

 

JPO s územní  působností

JPO I - Jednotky HZS s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele. Jednotka  hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace. Výjezd do 2 minut.

JPO II -  JSDHO s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele se členy, kteří  vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší  povolání, s  územní působností dle poplachového plánu  z místa dislokace. Výjezd do 5 minut.

  • JPO II/1 - jednotka SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. ( JSDHO PROTIVANOV )
  • JPO II/2 - jednotka SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

JPO III JSDHO s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele se členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.  Výjezd do 10 minut.

  • JPO III/1 – zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1 000.
  • JPO III/2 – zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1 000.
JPO s místní působnosti

JPO IV - Jednotky HZSp s místní působnosti , zasahující na území svého zřizovatele. Jednotka je složena ze zaměstnanců právnické osoby  nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají  činnost v této jednotce jako své  zaměstnání. Mimo toto území zasahuje ve třetím a  zvláštním stupni poplachu.

JPO V - JSDHO s místní působnosti, zasahující na území svého zřizovatele s členy,kteří vykonávají službu  v jednotce požární ochrany dobrovolně. Jednotky zasahují na území svého zřizovatele. Mimo toto území zasahuje ve třetím a zvláštním stupni poplachu.

 

JPO VI JSDHp s místní působnosti, zasahující na území svého zřizovatele. Je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.


 

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.